کنسرویجات

رب

تن ماهی

لوبیا

بادمجان

سس ماکارونی

ذرت

نخود سبز

عدسی