بنکدارها
بنکدارها

یک ستاره

50,000تومان 180 روز
خرید و فروش تا سقف صد میلیون تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

دوستاره

100,000تومان 180 روز
خرید و فروش تا سقف یک میلیارد تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

سه ستاره

500,000تومان 180 روز
خرید و فروش تا سقف 10 میلیارد تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود